home   /   bestuur

Bestuur

Voorzitter: F. Schmidt
Secretaris: K. Hermus
Penningmeester:  D. Banis
Donateursadministratie: C. de Goede
PR: vacant

Leden:
W. Kapteijn
A. Schuuring
J. van Reeden
 

Gegevens

De Stichting Historisch Dronten in de gemeente Dronten heeft een ANBI status en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.
Jaarverslag en financieel verslag 2021

K.v.k.-nummer: 41246409
De Stichting Historisch Dronten is aangewezen als een culturele ANBI instelling [nummer 800431364]. Giften aan de Stichting zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Bankrekening NL46 RABO 0348 1944 04 t.n.v. St. Historisch Dronten in de Gem. Dronten.

Documenten en archief

Voor wie meer wil weten over ons beleidsplan, de statuten, jaarverslagen, financieel verslag en onze meerjaren begroting en onze privacyverklaring zie onderstaand:

Word donateur van Stichting Historisch Dronten

Een mooier aanbod krijgt u niet!

Bent u geïnteresseerd in de Drontense Historie word dan nu lid van Stichting Historisch Dronten

Word donateur of doe het donateurschap kado