home   /   bestuur

Bestuur

Voorzitter: F. Schmidt
Secretaris: K. Hermus                                                             
Penningmeester:  D. Banis                                                                                     
Donateursadministratie.: C. de Goede       
Leden:
W. Kapteijn
A. Schuuring
J. van Reeden
J.P. van 't Sant

Gegevens

De Stichting Historisch Dronten heeft een ANBI status en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. (K.v.K.-nummer: 41246409)

Stichting Historisch Dronten is aangewezen als een culturele ANBI instelling [nummer 800431364]. Giften aan de Stichting zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bankrekening NL46 RABO 0348 1944 04 t.n.v. Stichting Historisch Dronten.

Documenten en archief

Voor wie meer wil weten over ons beleidsplan, de statuten, jaarverslagen, financieel verslag en onze meerjaren begroting en onze privacyverklaring zie onderstaand:

Word donateur van Stichting Historisch Dronten

Een mooier aanbod krijgt u niet!

Bent u geïnteresseerd in de Drontense Historie word dan nu lid van Stichting Historisch Dronten

Word donateur of doe het donateurschap kado